IZLOŽBA UMJETNIČKIH RADOVA IZ KOLEKCIJE FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI SARAJEVO

Izložba će biti otvorena  10.11.2023. godine u 19:00h u Gradskoj galeriji Ljubuški.

„Na kolektivnoj izložbi kolekcije Fondacije muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti prezentiraju se  elektirani radovi 28 autora/ica široj bosanskohercegovačkoj javnosti i to do sada  u gradovima Livnu, Jajcu i Bihaću. Javno izlaganje dijela ovog značajnog fundusa svjedoči o ulozi Fondacije kao institucije  koja svojim radom promiče i potvrđuje likovni identitet naše umjetničke scene na individualnom i kolektivnom planu  sve uz podršku Feeralnog ministarstva kulture i sporta te Vlade Federacije Bosne I Hercegovine. Koncept izložbe podrazumijeva postavku radova autora/ica različite starosne dobi, starije, srednje i mlađe generacije, a djela pojedinih umjetnika (A. Ramić, H. Kulenović, S. Hasanefendić, M. Bilać) se izlažu posthumno. Ovakav presjek nam okvirno pomaže u prepoznavanju hronološkog aspekta razvitka savremenih likovnih praksi, a istovremeno, uočavamo i koje su to osnovne odrednice u formiranju izraza umjetnika/ca različitih generacija.

Radovi su izvedeni različitim slikarskim, odnosno grafičkim tehnikama, putem fotografije ili kombinovanih medija. Većina ih zrcali već prepoznatljivi identitet kreatora, a prepoznajemo i koji su to osnovni istraživački modaliteti u kreativnim procesima. „Teme“ kompozicija se određuju primarnim interesima autora/ica – jednima je u fokusu figuralni sadržaj interpretiran na različite načine i u različitim kontekstima, a drugi su, pak, više usmjereni na prenošenje ideje pomoću istaživanja osnovnih likovnih elemenata unutar bespredmetnog svijeta. Tradicionalniji odabir motiva koji se slika (isječci Počitelja, Most, Konj) otkrivamo u radovima Hakije Kulenovića, Muhameda Ćeifa, Miroslava Bilaća, Affana Ramića i Adisa Lukača, međutim interpretacija autora je zrela i sadrži dozu autentičnog izraza klasičnijeg, ekspresionističkog ili intimističkog karaktera. Motiv se u ovom smislu koristi samo kao polazište koje se slobodnim slikarskim postupkom i u skladu s unutrašnjim impulsom stvaraoca modificira. Stoga on postaje manje važan u odnosu na unutrašnji glas umjetnika.

Svijet predmetnog, unutar nadrealističkih, metafizičkih ili simboličkih, katkada apstrahiranih obrisa, uočavamo kod slikara i grafičara: Seida Hasanefendića, Svetislava Cvetkovića, Željka Korena, Maje Rubinić, Almedine Ferhatović, Borisa Hodaka, Daria Pehara, Avde Žige, Halila Tikveše, Admira Mujkića, Marine Finci i Taide Jašarević. Koncepti se svakako razlikuju i u tom smislu možemo izdvojiti: radove s elementima fantastike u nestvarnom ozračju (S. Hasanefendić, Ž. Koren), koji katkada oslikavaju i kritički stav umjetnika (B. Hodak), zatim one koji reflektiraju uticaje dječijeg crteža i svijeta bajki, ilustrativnog karaktera (M. Rubinić, S. Cvetković), ili simboličko-metafizičke elemente (H. Tikveša, M. Finci, A. Žiga, A. Mujkić) kroz koje se nerijetko potencira namjensko mijenjanje značenja, konteksta i isticanje ideje ili subjektiviteta (T. Jašarević, D. Pehar, A. Ferhatović, D. Premec).

Sintetiziranje nadrealističkih i poglavito ekspresionističkih uzusa evidentno je u kompozicijama Izeta Alečkovića i Emira Osmića, a gotovo ili potpuno apstraktan likovni vokabular vidimo i u radovima Magdalene Džinić-Hrkač, Adele Nurković-Kulenović, Mensura Porovića, Mehmeda Klepe, Šemse Gavrankapetanović, Ivane Ćavar, Admira Halilovića i Renate Papište. Kod nekih se primjećuje direktan uticaj apstraktnog ekspresionizma i gestualnog slikarstva (M. Porović, E. Osmić, I. Alečković, M. Džinić-Hrkač, I. Ćavar) ili enformela (Š. Gavrankapetanović, M. Klepo), a pojedina apstraktna djela ilustriraju njihovu znakovnu, semantičku vrijednost (R. Papišta) ili princip ekperimenta, odnosno igre (A. Halilović).

Premda se na izložbi predstavlja samo mali isječak radova koji se nalaze u kolekciji Fondacije, oni su veoma dragocjeni i u kontekstu kolecionara, u ovom slučaju Fondacije, koja je rijetki promicatelj kulturnih i umjetničkih vrijednosti jednoga društva. Samim tim, umjetnici dobijaju priliku svoje afirmacije a koja jednako potvrđuje i postojanje i legitimitet umjetničke scene na ovom prostoru.“

 

Na izložbi se mogu vidjeti djela: Izeta Alečkovića, Hakije Kulenovića, Muhameda Ćeifa, Miroslava Bilaća, Adisa Lukača, Seida Hasanefendića, Svetislava Cvetkovića, Željka Korena, Maje Rubinić, Almedine Ferhatović, Borisa Hodaka, Daria Pehara, Avde Žige, Halila Tikveše, Admira Mujkića, Marine Finci, Taide Jašarević, Magdalene Džinić-Hrkač, Adele Nurković-Kulenović, Mensura Porovića, Mehmeda Klepe, Šemse Gavrankapetanović, Ivane Ćavar, Admira Halilovića, Renate Papište i Željka Korena.