Promocija projekata Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo

Povodom objave nove Konkursne procedure za odabir korisnika Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti za 2023. godinu, Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović gostovao je u jutarnjim emisijama medijskih kuća BHT i TV SA.

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti je RASPISALA KONKURSE

za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2023. godinu, te za izbor predsjednika i članova žirija za vrjednovanje umjetničkih djela iz oblasti likovne umjetnosti za poziciju OTKUP UMJETNIČKIH DJELA.

Obavijest “dan otvorenih vrata“

Ovim putem želimo Vas pozvati  na “dan otvorenih vrata“ FMSLU-u dana 4.5.2023.godine u periodu od 13:00 do 15:00 sati

Fondacija za muzičke scenske I likovne umjetnosti predstavlja Vam novi Katalog odkupljenih umjetničkih djela u period 2008 -2022 godina.

Preuzmi

Aktuelno FMSLU

KONKURS/NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2023. GODINU


KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA ZA VRJEDNOVANJE UMJETNIČKIH DJELA IZ OBLASTI LIKOVNE UMJETNOSTI, PRISPJELIH NA KONKURS/NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2023. GODINU ZA POZICIJU OTKUP UMJETNIČKIH DJELA