OSNIVANJE FONDACIJE ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI:

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne I Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/94,8/95 i 58/02,19/03,2/06 i 8/06), u skladu sa članom 20. i 21. Zakona o udruženjima i fondacijama (”Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o osnivanju Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti V broj 901/2007 od 19.decembra 2007. godine.

UPRAVNI ODBOR:

Nakon čega je na 51.sjednici održanoj 4.4.2008. godine Vlada Federacije BiH imenovala Upravni odbor na period od četiri godine u sastavu:

Adis Bakrač, predsjednik
Josip Blažević, član
Branka Turkić, član

Rješenjem o razrješenju Predsjednika UO Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti V broj 137/2010 od 8.3.2010.godine razrješen je dužnosti Adis Bakrač, a Rješenjem o imenovanju Predsjednika UO Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti V broj 138/2010 od 8.3.2010. godinegodine imenovan je Izudin Bajrović.

Rješenjem o razrješenju Predsjednika UO Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti V broj 30/2011 razrješen je dužnosti Izudin Bajrović, a Rješenjem o imenovanju Predsjednika UO Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti V broj 174/2011 od 7.3.2011. godine imenovan je Jasmin Duraković

Rješenjem o razrješenju Predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti V broj 277/2016 od 22.1.2016. godine („Sl.novine FBiH“, broj 10/2016 od 10.2.2016. godine) radi isteka mandata razrješeni su dužnosti:
Jasmin Duraković, Predsjednik
Josip Blažević, član
Branka Turkić, član

Dana 29.2.2016. godine izvršena je primopredaja dužnosti Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti.
Rješenjem o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti V broj 1682/2016 od 25.8.2016. godine („Sl.novine FBiH“, broj 70/2016 od 7.9.2016. godine) na period od 4 godine, imenovani su:
Armin Omerović, Predsjednik
Dario Vrančić, član
Irma Kalić, član

Rješenjem o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti V broj 1685/2020 od 3.12.2020.godine (Sl.novine FBIH“, broj 92/20 od 18.12.2020.godine) radi isteka mandata razrješeni su dužnosti:

Armin Omerović, Predsjednik
Irma Kalić, član
Dario Vrančić, član

Nakon čega je Vlada Federacije BiH, o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti V broj 1689/2020 od 3.12.2020.godine (Sl.novine FBIH“, broj 92/20 od 18.12.2020.godine) imenovala na period od 4 godine Upravni odbor, u sastavu :

Armin Omerović, Predsjednik
Irma Kalić, član
Miroslav Ilić, član

Dana 29.12.2020.godine izvršena je primopredaja dužnosti novoimenovanog Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti.

ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE:

Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti najmanje jednom godišnje objavljuje Konkurs/Natječaj za odabir korisnika sredstava Fondacije za oblasti:

 • Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine
 • Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine
 • Projekti, programi i manifestacije likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine
 • Otkup likovnih umjetničkih djela – Drugi oblici sufinanciranja iz oblasti muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti

CILJEVI:

Posebni ciljevi korištenja sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti su podsticanje, stimuliranje, razvoj i unapređenje muzičke, scenske i likovne umjetnosti, a naročito u domenu:

– produkcije; – baštine; – premijernih izvođenja i predstavljanja; – manifestacija; – likovnih izložbi, – stimuliranja stvaralaca, izvođača, institucija, udruženja i asocijacija, – otkup umjetničkih djela i antikviteta, – očuvanje kulturnih vrijednosti; – projekata naučno-istraživačkog karaktera; – gostovanja umjetnika u inostranstvu; – edukacije kadrova; – povezivanje i razmjena informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama van granica Federacije BiH; – nekomercijalnih projekata.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE :

1. Prvi kriterij je procjena estetskih i tematskih vrijednosti prijavljenog projekta. Kod estetsko-tematskog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

 • Cilj projekta značajno doprinosi razvoju muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti u BiH, odnosno FBiH;
 • Projekt ima potvrđen status i značaj;
 • Projektom se stvaraju visoke estetske vrijednosti iz oblasti muzičke, scenske ili likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu kojima se bosanskohercegovačku kulturu stavlja u evropski okvir;
 • Projektom se potiče i obogaćuje stvaralaštvo bosanskohercegovačkih autora u svim muzičkim, scenskim ili likovnim oblicima i vrstama;
 • Projektom se promovira bosanskohercegovačka kultura i umjetnici na polju regionalne i međudržavne suradnje;
 • Projektom se potiče razmjena (gostovanje, koprodukcije) umjetnički vrijednih i kvalitetnih produkcija u području muzičkih, scenskih ili likovnih umjetnosti;
 • Projekt nudi inovativni pristup.

2. Drugi kriterij je procjena društvene i kulturološke opravdanosti projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kod društveno-kulturološkog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

 • Projekt svojim kontinuitetom promovira kulturni identitet sredine iz koje dolazi;
 • Projektom se promovira kvalitetna i nova inicijativa za određenu sredinu;
 • Projektom se doprinosi promociji i afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i kulturnih identiteta;
 • Projektom se doprinosi ravnomjernoj regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti;
 • Projektom se promoviraju tradicija i kultura naroda u Bosni Hercegovini na polju muzičke, scenske ili likovne umjetnosti;
 • Postoji interes kulturne javnosti za izvedbu projekta;
 • Postoji potpora projektu od strane lokalne zajednice;
 • Projektom je obuhvaćen veći broj sudionika, izravnih i neizravnih korisnika te širina prostora djelovanja.

3. Treći kriterij je procjena financijskih i operativnih kapaciteta predlagača projekta za provedbu projekta. Kod financijsko-operativnog kriterija procjenjivat će se sljedeće:

 • Predlagač projekta i relevantni partneri imaju sposobnost, kapacitet i stručnost za upravljanje predloženim projektom (uključujući osoblje, opremu, upravljanje proračunima);
 • Očekivani troškovi projekta usklađeni su sa očekivanim tržišnim vrijednostima usluga;
 • Projekt ima funkcionalnu i ekonomsku opravdanost;
 • Projekt je profiliran u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora odnosno predlagača;
 • Postoji osigurano sufinanciranje projekta.