Novi Katalog odkupljenih umjetničkih djela za period 2008 -2023 godina.

Fondacija za muzičke scenske I likovne umjetnosti predstavlja Vam novi Katalog odkupljenih umjetničkih djela za period 2008 -2023 godina.

Fondacija za MSL umjetnosti u svom fundusu broji značajna likovna djela te je jedna od rijetkih koja na ovaj način skreće pažnju na važnost otkupa likovnih djela.

Radovi koji se nalaze u kolekciji Fondacije, oni su veoma dragocjeni i u kontekstu kolecionara, u ovom slučaju Fondacije, koja je rijetki promicatelj kulturnih i umjetničkih vrijednosti jednoga društva. Samim tim, umjetnici dobijaju priliku svoje afirmacije a koja jednako potvrđuje i postojanje i legitimitet umjetničke scene na ovom prostoru.

Fundus otkupljenih likovnih radova svjedoči o ulozi Fondacije kao institucije  koja svojim radom promiče i potvrđuje likovni identitet naše umjetničke scene na individualnom i kolektivnom planu a sve uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta te Vlade Federacije Bosne I Hercegovine.

PREUZMI