FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA

Broj: 04-3-3-4/24 – Datum:29.1.2024.godine

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA

Broj: 04-3-32/24 – Datum: 3.4.2024.godinee

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PLAN JAVNIH NABAVKI FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2024. GODINU

Broj: 04-3-21/24 Sarajevo, 28.3. 2024. godine

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

ODLUKA O OSNIVANJU FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

STATUT FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 02-50/09 – Sarajevo, 24.4. 2009. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI – OBLIK I SADRŽAJA ZNAKA FONDACIJE

Broj: 02-172/2009 – Datum: 2.12.2009. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 02-173/09 – Sarajevo, 2.12. 2009. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O ODABIRU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA FONDACIJE ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 04-3-111/21 – Datum, 10.2.2021. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA FINANCIJSKOG I NARATIVNOG IZVJEŠTAJA OD STRANE KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 04-3-202/21 – Datum: 8.12.2021. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 04-3-47-1/ 23 – Datum: 20.4.2023. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU 

Broj: 02-17/19 – Sarajevo, 8.5.2019. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O NAKNADAMA ZA RAD NA POSLOVIMA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 02-24/17 – Datum, 28.12.2017. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O RADU FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI 

Broj: 02-28/16 – Sarajevo, 31.10.2016. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 04-3-13 /23 – Datum: 10.2. 2023. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O RADU FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 02-28/16 – Sarajevo, 31.10.2016. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O REPREZENTACIJI I POKLONIMA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

Broj: 02-25/17 – Sarajevo, 28.12.2017. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI

PRAVILNIK O ODABIRU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA FONDACIJE ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJENTOSTI

Broj: 04-3-111/21 –  Datum, 10.2.2021. godine.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)

Preuzmi/Download