Projekat podržan od strane Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Posljednih godina JU”Centar za kulturu” Zavidovići je bio učesnik brojnih omladinskih festivala dramskog stvaralaštva gdje smo predstavljali našu Ustanovu  i naš grad i gdje smo bili dobitnici brojnih nagrada i priznanja,

Također smo bili organizatori brojnih festivala, kulturno-zabavnih manifestacija, seminara…

JU”Centar za kulturu” Zavidovići  je mjesto gdje su se realizovale sve kulturno-zabavne aktivnosti na području našeg grada.

Ipak , jedan od gorućih problema sa kojima se susretala naša Ustanova kroz organizovanje svih nabrojanih aktivnosti jeste stalna potreba za adekvatnom rasvjetom  i audio opremom(razglas) neophodnim za normalno funkcionisanje aktivnosti koje realizujemo u toku jedne godine.

Imajući u vidu cijene i sve planirane troškove za nabavku neophodne opreme, proteklih godina bili smo djelimično uskraćeni za organizovanje nekih zahtjevnih događaja, festivala…

Ove godine, tačnije u mjesecu oktobru JU”Centar za kulturu” je konkurisao sa projektom “Svjetla pozornice” kod Fondacije za muzičke , scenske i likovne umjetnosti, nakon čega je odobren iznos  za nabavku dijela opreme za potrebe naše ustanove.

Realizacijom ovog projekta poboljšali smo uslove za rad u našoj ustanovi, povećat ćemo broj kulturnih sadržaja koje dosada nismo bili u mogućnosti da realizujemo, omogućiti nesmetan rad našim sekcijama i u konačnici osigurati mirnu realizaciju pozorišne sezone za sve naše sugrađane.

Zahvaljuejmo se Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo što su prepoznali vrijednost ovog projekta za našu ustanovu, i što su isti podržali.