Dževad Hozo, akademik i član Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine (ULUPUBiH), preminuo je jučer u 82. godini.

“Hozo je jedan od najistaknutijih i najznačajnijih bh. likovnih stvaralaca, koji je svojim dragocjenim djelom, ne samo u oblasti umjetničke grafike, uveliko prevazišao granice države Bosne i Hercegovine. Neka mu je laka ova zemlja bosanska”, poručili su iz sarajevske galerije Roman Petrović.

Hozo je bio član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine od 1981. godine.

Hozo je 1966. dobio status slobodnog umjetnika sve do 1973. godine kada je postao docent za grafiku na novootvorenoj Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao vođa Katedre za grafiku.

Radio je na oblikovanju programa Collegium Artisticuma i napisao rukopis o manuelnim grafičkim tehnikama, koji je kasnije, 1988. godine izdao pod naslovom “Umjetnost multiorginala”.

Inspiraciju i preokupaciju pronalazio je u prošlosti, u materijalnoj baštini i u tekstovima bh. pisaca koji o tom vremenu pripovijedaju, kao što su Mak Dizdar i Ivo Andrić.

Samostalno je izlagao više od četrdeset puta, a grupno učestvovao na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim izložbama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za grafiku na prestižnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

“Fodacija za muzičke,scenske I likovne umjetnosti izražava najdublje i najiskrenije saučešće porodici, saradnicima i prijateljima akademika Dževada Hoze”, poručili su.

 

U sklopu otkupa likovnih djela Fondacija u svom fundusu je sačuvala otkupljene radove Dževada Hoze iz ciklusa “1001 noć poslije” iz 1995 godine te iz ciklusa “Ecce H. Iudens” nastali 1991 godine.