Odluku o izboru korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2023. godinu za manifestacije, programe i projekte muzičke kulture, scenske umjetnosti i likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine

Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti na 10. sjednici održanoj 25.7.2023.godine,donio je Odluku o izboru korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2023. godinu za manifestacije, programe i projekte muzičke kulture, scenske umjetnosti i likovne umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Preuzmi/Download