ODABRANI ČLANOVI ŽIRIJA ZA VREDNOVANJE UMJETNIČKIH DJELA IZ OBLASTI LIKOVNE UMJETNOSTI FONDACIJE ZA ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2023 GODINU.

Komisija za provjeru prijava pristiglih na Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje umjetničkih djela iz oblasti likovne umjetnosti, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za MSL za 2023. godinu, sastavljena od članova Upravnog odbora Fondacije i predstavnika Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH donijela je odluku za koju je svoju suglasnost dala i Ministrica Kulture i sporta Federacije BiH Sanja Vlaisavljević.

Tekst Javnog poziva za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje umjetničkih djela iz oblasti, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2023 godinu objavljen je 04.05.2023.godine na web stranici Fondacije za MSL OVDJE.

Nakon uvida u sve aplikacije i pregleda dokumentacije te rasprave o istima donešena je Odluka o imenovanju Žirija.

Kompletnu odluku komisije Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo za izbor članova žirija za vrednovanje pristiglih projekata na poziciju OTKUP UMJETNIČKIH DJELA za 2023.godinu možete naći i pročitati OVDJE.