Vlada Federacije BiH usvojila izvještaj o radu i odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke,scenske i likovne umjetnosti.

Vlada Federacije BiH na 357. redovnoj  sjednici održanoj 06.04.2023. godine u Sarajevu usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnost. Na poziv Ministrice Federalnog ministarstva kulture i sporta gđe. Zore Dujmović ,sjednici je prisustvovao i Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović gdje je prezentirao izvještaj o radu Fondacije za 2022. godinu te je isti  usvojen kao i program rada Fondacije za 2023. godinu. Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti iz federalnog budžeta za 2023. godinu vrijedan je ukupno 658.000 KM što predstavlja povećanje u odnosu na 2022. godinu. Podrška je planirana za projekte iz oblasti scenske, muzičke i likovne umjetnosti. Planirana je i podrška projektima iz oblasti likovnih umjetnosti koji će biti odabrani putem javnih konkursa za otkup umjetničkih djela, a s ciljem promocije i pomoći afirmiranih bh. likovnih umjetnika, kao i mladih bh. likovnih umjetnika.Ove godine će u sklopu javnog poziva biti i pozicija podrške fizičkim licima te se sredstva Fondacije  mogu koristiti za stipendije, nagrade i druge podsticaje stvaraocima i izvođačima, za posjete muzičkim, scenskim festivalima, likovnim izložbama ili stručnim skupovima, za organizaciju seminara, plaćanje školarina, stručno usavršavanje.

Fondacija sufinansira stručno usavršavanje koje podrazumijeva učešće umjetnika na festivalima, izložbama, okruglim stolovima, naučnim skupovima i drugim oblicima promocija i vidova usavršavanja.

Predsjednik UO je prezentovao Vladi FBiH katalog otkupljenih umjetničkih djela koji je objedinio otkupljene radove sa preko 130 umjetničkih djela eminentnih likovnih umjetnika iz BiH.Vladi su predstavljene i aktivnosti UO fondacije koje su pozitivno ocjenjene naročito u domeni posjeta korisnicima u svim kantonima/županijama te planirane izložbe u gradovima širom BiH.Navedeni radovi su selektovani iz umjetničkog fundusa fondacije.

Fondacija za muzičke scenske i likovne umjetnosti će nastaviti sa realizacijom programa i rada te je u tijeku priprema za narednu konkursnu proceduru.

Sredstva će, na temelju javnog konkursa, biti dodjeljivana u skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije