Digitalizacija i unapređenje FMSL-u

Predstavnici Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović predsjednik i Miroslav Ilić član, održali su radni sastanak sa predstavnicima Trinity d.o.o. Sarajevo o unaprijeđenju web stranice Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti u dijelu koji se odnosi za bolju pristustupačnost konkursima Fondacije kao i jednostavnije apliciranje za dodjelu finansijskih sredstava u tekućoj godini.

Kroz program digitalizacije i unapređenja procesa cilj je kroz digitalnu platformu korisnicima omogućiti stvaranje vlastitih korisničkih računa uz koje će moći brže i jednostavnije aplicirati na javne pozive. Korisnički račun će biti uvijek dostupan za ažuriranje potrebnih podataka te će korisnicima omogućiti jednostavan proses apliciranja.

Termin video prezentacije ponuđenih rješenja te upustava za online apliciranje bit će uskoro dostupni.