Vlada Federacije BiH usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti

Vlada Federacije BiH na 318. redovnoj  sjednici održanoj 09.06.2022 godine u Sarajevu usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti u ukupnom iznosu od 558.000,00 KM. Na poziv Ministrice Federalnog ministarstva kulture i sporta gđe. Zore Dujmović ,sjednici je prisustvovao i Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović gdje je prezentirao izvještaj o radu Fondacije za 2021 godinu te je isti  usvojen kao i program rada Fondacije za 2022. godinu.

Predsjednik UO je prezentovao Vladi FBiH katalog otkupljenih umjetničkih djela koji je objedinio otkupljene radove sa preko 100 umjetničkih djela eminentnih likovnih umjetnika iz BiH.Vladi su predstavljene i aktivnosti UO fondacije koje su pozitivno ocjenjene naročito u domeni posjeta korisnicima u svim kantonima/županijama.

Fondacija za muzičke scenske i likovne umjetnosti će nastaviti sa realizacijom programa i rada te je u tijeku priprema za narednu konkursnu proceduru.

Sredstva će, na temelju javnog konkursa, biti dodjeljivana u skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije