Predstavnici FMSLU-a u službenoj posjeti Srednjobosanskom kantonu

Predstavnici Upravnog odbora Fondacije za muzičke,scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović predsjednik,Irma Kalić član  i Miroslav Ilić član posjetili su Srednjobosanski kanton.

Nakon nedavne posjete Zeničko-dobojskom kantonu predstavnici fondacije u punom sastavu nastavili su  mini turneju prema korisnicima fondacije širom BiH.

U sklopu posjete Srednjobosanskom kantonu posjetili su gradove Kiseljak,Vitez,Novu Bilu,Travnik i Bugojno gdje su obišli podržane korisnike iz navedenih gradova.

Radni sastanci su održani i u Ministarstvu obrazovanja,znanosti,mladih,kulture i sporta Srednjobosanskog kantona  gdje je domaćin bio ministar  Bojan Domić sa saradnicima.Upravni odbor je imao i radni sastanak sa načelnikom Travnika dr.sc Kenanom Dautovićem i načelnikom Bugojna Hasanom Ajkunićem te ministrom obnove,prostornog uređenja, građenja, zaštite okolišta, gosp.Amirom Šečibovićem.

Ideja Upravnog odbora Fondacije je  posjeta svim kantonima/županijama kako bi vidjeli napredak naših korisnika,bili smo u Kiseljaku gdje smo posjetili institucije i udruženja koja podržavamo, zatim u Novoj Biloj i Vitezu, ,posjetili smo Travnik i Bugojno te razgovarali sa dvije javne ustanove koje smo podržali u njihovim projektim djelatnostima. Cilj nam je da kroz rad  na terenu sa kulturnim radnicima, direktorima, sa predstavnicima udruženja,napravimo uvid u njihov rad,rezultate  i probleme s kojima se susreću te da zajedno radimo na afirmaciji kulturnih dešavanja u svim segmentima.Domaćini fondaciji su izrazili zadovoljstvo posjetom upravnog odbora te naveli to kao pozitivan primjer komunikacije.Fondacija će nastaviti financijski pomagati programe,projekte i manifestacije te otkup likovnih djela kroz javne pozive“

Predstavnici Upravnog odbora fondacije u narednom periodu će posjetiti naredni kanton planiran planom posjeta.