RASPISANI KONKURSI

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti je RASPISALA KONKURSE

Vlada Federacije BiH usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti

Vlada Federacije BiH na 318. redovnoj  sjednici održanoj 09.06.2022 godine u Sarajevu usvojila Odluku...

Predstavnici FMSLU-a u službenoj posjeti Srednjobosanskom kantonu

Predstavnici Upravnog odbora Fondacije za muzičke,scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović predsjednik,Irma Kalić član  i Miroslav Ilić član posjetili su Srednjobosanski kanton.

Fondacija za muzičke scenske I likovne umjetnosti predstavlja Vam novi Katalog odkupljenih umjetničkih djela u period 2008 -2021 godina.

Preuzmi

Aktuelno FMSLU

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA ZA VRJEDNOVANJE UMJETNIČKIH DJELA IZ OBLASTI LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2022.GODINU ZA POZICIJU OTKUP UMJETNIČKIH DJELA


KONKURS/NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2022. GODINU


KONKURS ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA ZA VRJEDNOVANJE UMJETNIČKIH DJELA IZ OBLASTI LIKOVNE UMJETNOSTI, PRISPJELIH NA KONKURS/NATJEČAJ ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA MUZIČKE SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI ZA 2022. GODINU ZA POZICIJU OTKUP UMJETNIČKIH DJELA