Fondacija za muzičke,scenske i likovne umjetnosti kroz 2023. godinu

Fondacija za muzičke,scenske i likovne umjetnosti tokom 2023. godine imala je mnogobrojne aktivnosti koje su se ogledale u mnoštvu organizovanih izložbi, umjetničkih programa i posjeta korisnicima širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom 2023. Godine, a kroz javne pozive, FMSLU-u je ukupno podržala 30 projekata na poziciji ‘’Muzička umjetnost’’ u ukupnom iznosu od 135.000 KM, 36 korisnika na poziciji ‘’Scenska umjetnost’’ u ukupnom iznosu od 190.000 KM, te 29 korisnika na poziciji ‘’Likovna umjetnost’’ u iznosu 123.000 KM.

Na poziciji ‘’Otkup umjetničkih djela’’ fundus Fondacije je obogaćen za novih 16 radova odabranih od strane stručnog žirija u ukupnom iznosu od 29.700 KM.

Ove godine, posebna pažnja se posvetila kako afirmisanim tako i mladim umjetnicima koji su podržani u ukupnom iznosu od 40.000 KM za profesionalna usavršavanja te promociju svog rada kako u BiH tako i izvan BiH.

Na poziciji ‘’Drugi oblici sufinanciranja’’ putem Javnog poziva podržano je 20 korisnika u iznosu od 60.000 KM.

Predstavnici Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti posjetili su tokom 2023. godine sljedeće kantone te korisnike u tim kantonima kao primjer dobre prakse u kojoj se pratila realizacija podržanih korisnika: posjetili su Hercegovačko-neretvanski kanton/županiju, Posavski kanton/županiju, Tuzlanski kanton/županiju, Kanton 10 te Unsko-sanski kanton.

Fondacija je tokom 2023. godine u svojoj organizaciji širom Federacije BiH izlagala radove iz svog umjetničkog fundusa. Na kolektivnoj izložbi kolekcije Fondacije muzičkih, scenskih i likovnih umjetnosti prezentiraju se elektirani radovi 28 autora/ica široj bosanskohercegovačkoj javnosti i to do sada u gradovima Livnu (13. april), Jajcu (28. septembar), Bihaću (7. septembar), Ljubuškom (10. novembar) i Sarajevu (24. novembar). Javno izlaganje dijela ovog značajnog fundusa svjedoči o ulozi Fondacije kao institucije koja svojim radom promiče i potvrđuje likovni identitet naše umjetničke scene na individualnom i kolektivnom planu, sve uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta te Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Koncept izložbe podrazumijeva postavku radova autora/ica različite starosne dobi, starije, srednje i mlađe generacije, a djela pojedinih umjetnika (A. Ramić, H. Kulenović, S. Hasanefendić, M. Bilać) se izlažu posthumno. Ovakav presjek nam okvirno pomaže u prepoznavanju hronološkog aspekta razvitka savremenih likovnih praksi, a istovremeno, uočavamo i koje su to osnovne odrednice u formiranju izraza umjetnika/ica različitih generacija

Premda se na izložbi predstavlja samo mali isječak radova koji se nalaze u kolekciji Fondacije, oni su veoma dragocjeni i u kontekstu kolecionara, u ovom slučaju Fondacije, koja je rijetki promicatelj kulturnih i umjetničkih vrijednosti jednoga društva. Samim tim, umjetnici dobijaju priliku svoje afirmacije a koja jednako potvrđuje i postojanje i legitimitet umjetničke scene na ovom prostoru.

Na izložbi se mogu vidjeti djela: Izeta Alečkovića, Hakije Kulenovića, Muhameda Ćeifa, Miroslava Bilaća, Adisa Lukača, Seida Hasanefendića, Svetislava Cvetkovića, Željka Korena, Maje Rubinić, Almedine Ferhatović, Borisa Hodaka, Daria Pehara, Avde Žige, Halila Tikveše, Admira Mujkića, Marine Finci, Taide Jašarević, Magdalene Džinić-Hrkač, Adele Nurković-Kulenović, Mensura Porovića, Mehmeda Klepe, Šemse Gavrankapetanović, Ivane Ćavar, Admira Halilovića, Renate Papište i Željka Korena.

Na izložbi u Sarajevu, javnosti i umjetnicima prezentovan je i novi katalog koji je objedinio sve otkupljene radove iz perioda 2008-2023. godina. Isti se nalazi i na web stranici fondacije.

Upravni odbor je posjetio preko 20 gradova tokom 2023. godine na kojem su otvorene manifestacije koje je fondacija podržala a izdvajamo gradove: Sarajevo, Mostar, Konjic, Livno, Tomislavgrad, Čitluk, Međugorje, Zenica, Tuzla, Živinice, Srebrenik, Orašje, Odžak, Bihać, Ljubuški, Travnik.

Također, predstavnici Fondacije su a na poziv podržanih korisnika izvan BiH posjetili i realizaciju programa koja se dešavala izvan BiH a koja se ne bi mogla realizirati bez podrške Fondacije.

Sve informacije o radnim posjetama su dostupne na web stranici Fondacije a tokom 2023. godine FMSLU je pravila i Dan otvorenih vrata za sve zainteresirane korisnike na kojem su se mogli upoznati sa radom Fondacije i dobiti sve potrebne informacije.

Fondacija nastavlja imati podršku od nadležnog Ministarstva kulture i sporta te se ona ogleda i u zajedničkom organiziranju izložbi i ostalih umjetničkih programa u ministarstvu kulture i sporta.

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti tokom 2023. godine dobila je veći broj priznanja, povelja i zahvalnica od korisnika i gradova za dosadašnju kontinuiranu podršku.