Vlada Federacije BiH usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti

Vlada Federacije BiH na 143. sjednici održanoj 18.5.2018 u Sarajevu usvojila Odluku o programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti u ukupnom iznosu od 558.000,00 KM.

Predsjednik upravnog odbora Fondacije Armin Omerović je prisustvovao sjednici Vlade gdje je prezentirao izvještaj o radu Fondacije za 2017. te je isti usvojen kao i program rada Fondacije za 2018. godinu.

Predsjednik UO je prezentovao Vladi FBiH katalog otkupljenih umjetničkih djela koji je objedinio otkupljene radove te najavio promociju kataloga na obilježavanju 10 godina od osnivanja fondacije. Fondacija će se predstaviti sa preko 90 umjetničkih djela eminentnih likovnih umjetnika iz BiH. Katalog će biti prezentovan u elektronskoj i tiskanoj formi.

Fondacija za muzičke scenske i likovne umjetnosti će uprkos nedovoljnim sredstvima i povećanju aplikanata na svim pozicijama nastaviti sa realizacijom programa i rada te je u tijeku priprema za narednu konkursnu proceduru.