Usvojena Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti

Na 104. Sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 29.5.2017.godine usvojena je Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti u ukupnom iznosu od 558.000,00 KM.

Na poziv Ministrice Federalnog ministarstva kulture i sporta gđe. Zore Dujmović , Sjednici je prisustvovao i Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti Armin Omerović. Pored Odluka o Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za Fondaciju za muzičke scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu na sjednici Vlade predočen je Izvještaj o radu Fondacije za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu, koji su također usvojeni na ovoj sjednici Vlade.

Zahvalivši se na omogućivanju prisustva sjednici Vlade, Predsjednik Upravnog odbora je obavijestio Vladu o nedovoljnim finansijskim sredstvima kojima Fondacija raspolaže a konstantom povećanju aplikanata iz sve tri grane umjetnosti koje podržava Fondacija. Također, upućen je i apel za povećanjem Budžeta za 2018. godinu.

U toku je priprema Konkursa za odabir korisnika sredstava Fondacije za 2017. godinu koji će biti objavljen na web stranici Fondacije.