Službena posjeta Upravnog odbora Bihaću

Dana 26., 27., i 28. 03. 2017.g na poziv JU KC Bihać, Predsjednik Upravnog odbora Armin Omerović sa članom Vrančić Dariom je boravio u trodnevnoj radnoj posjeti Bihaću i USK. Posjećene su institucije koje su podržane od strane Fondacije te se razgovarali o realiziranim projektima i o značaju istih za cijeli kanton/županiju.

Organiziran je sastanak sa bihaćkim UG koji su u velikoj mjeri nosioci kulturnih dešavanja u Bihaću. Pored nas kao predstavnika Fondacije i direktora KC Bihać, sastanku su prisustvovali predstavnici institucija,javnih ustavnova te predstavnici kulturnog i javnog života, prisustvovali su predstavnici Grada Bihaća , Grada Cazina, Općine Bužim, Općine Sanski most, Općine Bosanska krupa, Gradske galerija Bihać, Ministarstva kulture USK (Ministarsvo nauke, obrazovanja kulture i sporta)

Upoznati smo sa uglavnom lošom situacijom po pitanju kulture, a koje se reflektira uglavnom kroz nedostatak financijskih sredstava te je uslijedila konstruktivna polemika tipa „okruglog stola“. Čuli su se mnogi konstruktivni prijedlozi i mišljenja s ciljem iznalaženja načina prevazilaženja lošeg stanja u kulturi i umjetnosti na USK-u. Pokušali smo približiti prisutnima misiju Fondacije za muzičke, likovne i scenske umjetnosti i upozorili ih da je dio odgovornosti i na njima misleći pri tom da oni trebaju uložiti napor kako bi izradili kvalitetan projekat po pravilima fondacije i s takvim projektom aplicirati na vrijeme prema istoj.

Također, imali sastanak sa Gradonačelnikom Bihaća gosp. Šuhretom Fazlićem, razmjenili iskustava i mišljenja te dogovorili da je neophodno u narednom periodu posvetiti više pažnje po pitanju kulturne suradnje između umjetnika i programa. Održana je i press konferencija za tiskane i elektoronske medije.