FMSLU uz II festival premijera na scenama širom TK

Uz svesrdnu, ljudsku i materijalno-financijsku podršku Fondacije za muzičke scenske i likovne umjetnosti, organiziran i produciran “II Festival premijera 2017”, kao “Karavan teatara” i teatarske, akademske umjetnosti, prvi puta, u tri gradska sjedišta Tuzlanskog kantona (Tuzla, Kalesija i Živinice), u trajanju od 19.09. do 23.10. 2017. potpuno je ostvario svoju kulturološku i umjetničku misiju koja je zamišljena u idejno estetskom utemeljenju ovog projekta. U svakom gradu, svakog vikenda, odigrana je po jedna premijerna izvedba U. G. Hrvatskog teatra “SOLI”-Teatra kabare Tuzla u koprodukciji sa Studentskom scenom Akademije dramskih Umjetnosti Univerziteta u Tuzli. U pet vikenda odigrano je, producirano i organizirano 5 premijenih izvođenja predstava potpuno različitih idejno-estetskih i stilsko-žanrovskih utemeljenja za sve uzraste publike. Osnovna ideja organizatora bila je da se kultura disperzira i distribuira iz centra kantona, Grada Tuzle, u druga općinska gradska središta, kako bi se ispitao interes publike u tim sredinama za teatarsku umjetnost. Odigrane su ukupno 22 predstava pošto je interes publike u Tuzli i Živinicama bio takav da je dječiju predstvu “Aska i vuk” bilo potrebno igrati dva i više puta.

U toku trajanja “II Festivala premijera 2017.” gostovale su predstave ovog teatra: “Đavolja posla” i “Rod i dom” u Vitezu, a predstava “Bosanska kraljica” je učestvovala na Festivalu u Tirani, Albaniji, te je uručena na nagradom za najbolju glumicu, koju je dobila jedina protagonistkinja Ivana Milosavljević.

Ovo je bilo impozantno otvaranje teatarske sezone 2017/18. jednog profesionalnog alternativnog teatra, U. G. Hrvatski teatar SOLI-Teatar kabare Tuzla, kakvo ne mogu napraviti ni mnogo veći teati, pozorišta i kazališta u BiH. Ohrabreni rezultatima ovog projekta, koji je bio produkcijska studija slučaja, slijedeće godine, treba uključiti i druge općine u Tuzlanskom kantonu, kako bi teatarska umjetnost postala ponovo kulturna potreba građana, bez obzira gdje žive. U toku “II festivala premijera 2017”, obilježena je i 125- godišnjica književnika i nobelovca Ive Andrića, jednim omažom-književnom večeri i premijernim izvođenjem predstave za djecu Aska i vuk, u dramatizaciji Nijaza Alispahića i režiji Damira Altumbabića.